logo
Menu

Stel een bezoek aan de tandarts niet langer uit

Angstpatiënten

In Nederland (maar eigenlijk wereldwijd) komt angst voor de tandarts zeer veel voor. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een fobie. Zo'n 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij de tandarts niet meer bezoeken.

Als mensen het tandartsbezoek uitstellen kan het dan niet anders zijn, dan dat deze mensen op den duur ernstigste tandheelkundige problemen krijgen. Het tandarts bezoek is dan veelal complex omdat er dan veel problemen zijn bij een angstige patiënt.

De oorzaken van deze angst zijn doorgaans heel verschillend. Bijna altijd zijn deze terug te voeren naar de jeugd. In veel gevallen heeft men het nodige te verduren gehad bij de (school) tandarts. In andere gevallen is de angst 'afgekeken' van de ouders of afkomstig van sterk overdreven 'griezelverhalen' op school. De angst kan voor verschillende aspecten van de behandeling gaan. Angst voor pijn, angst om zelf niks te kunnen doen gedurende de behandeling, angst om te stikken, angst dat een zenuw of tong doorboord gaat worden. Het gaat hierbij vrijwel altijd om gevoelens en gedachten die niet realistisch zijn.

U bent angstig, maar u durft nog wel te komen.

 • Geeft u a.u.b. duidelijk aan bij uw intake dat u angstig bent.
 • Belangrijk is dat u uw angst bespreekt en er een vertrouwensband tussen u en ons ontstaat. Probeer ook aan te geven waar u specifiek bang voor bent. Veelal is het mogelijk hier wat aan te doen of duidelijke afspraken te maken.
 • Realiseert u zich dat bij het intake gesprek geen behandeling zal plaatsvinden.
 • Het is belangrijk u te realiseren dat de tandheelkundige technieken de laatste jaren sterk verbeterd zijn.
 • Het is van belang u te realiseren dan wij veel bange patiënten zien en u zich voor uw angsten niet hoeft te schamen.
 • Laat u informeren wat u precies te wachten staat en wat er gaat gebeuren gedurende de behandeling.
 • Het is van belang u te realiseren dat alle behandelingen goed verdoofd kunnen worden.
 • In sommige gevallen kunnen we samen met u besluiten een kalmerend medicijn voor te schrijven. Dit wordt premedicatie genoemd. Een veel gebruikt middel is valium. U merkt dan veel minder van de behandeling en u blijft er ook rustiger onder.

Tips voor mensen met angst die niet durven

 • Praat er met anderen over. Zij kunnen u ondersteunen bij een belangrijke stap: het begin van de restauratie van uw gebit en het einde van uw ellende.
 • Zit de angst te diep neem dan uw huisarts in vertrouwen en laat u doorverwijzen naar een 'angsttandarts' of psycholoog.
 • Onderzoek of fobie bestrijding methoden als EMDR, NLP,  EFT of TAT u kunnen helpen.
 • Overweeg narcose. Helaas kunnen wij u deze service (momenteel) niet aanbieden.

Wat kunt u van ons verwachten?
Helaas hebben wij wel een drukke tandartspraktijk. We hebben echter wel begrip voor angst en inzicht in angstproblematiek. Vaak zijn we in staat het vertrouwen te winnen en angstpatiënten binnen een korte tijd behandelbaar te maken. Soms is de problematiek van een dusdanige aard dat het binnen onze drukke praktijk niet haalbaar is. In deze gevallen gevallen zullen wij u  een passende verwijzing geven naar een psychotherapeut welke met EMDR werkt.

Wilt u alstublieft duidelijk aangeven op uw intake formulier hoe ernstig uw angst is. Wij zullen u dan een langer intake gesprek geven waarin wij kunnen inschatten in hoeverre behandeling binnen onze praktijk haalbaar is.