logo
Menu

Vastgestelde tandartstarieven vanaf 01-01-2020

Tandartstarieven Chirurgie (H)

Code

Beschrijving

Prijs

a. Onderdeel A  
H11
H16
H21
H26
H50
H55
Trekken tand of kies
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zittingen hetzelfde kwadrant
Kosten hechtmateriaal
Hechten weke delen
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies,buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 43,73
€ 32,65
€ 6,06
€ 64,14
€ 58,31
€ 17,49
     
b. Onderdeel B  
H90
H33
H35
H40
H41
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
Hemisectie van een molaar
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 58,31
€ 69,97
€ 69,97
€ 52,48
€ 34,98
     
Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42
H43
H44
H59
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
Primaire antrumsluiting
Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 69,97
€ 93,29
€ 64,14
€ 81,63
     
Cyste-operatie  
H60
H65
Marsupialisatie
Primaire sluiting
€ 81,63
€157,43
     
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met
bijbehorende weke delen
 
H70
H75
H80
H85
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 81,63
€157,43
€110,78
€186,58