logo
Menu

Vastgestelde tandartstarieven vanaf 01-01-2020

Tandartstarieven behandeling kauwstelsel (Gnatologie)

Code

Beschrijving

Prijs

a.

Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

 
Onderzoek/diagnostiek  
G21
G22
G23
Functieonderzoek kauwstelsel
Verlengd onderzoek OPD
Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 104,95
€ 209,91
€ 93,29
     
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)  
G41
G62*
G68*
G47
Consult OPD-therapie A (niet-complex)
Stabilisatieopbeetplaat
Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
€ 61,22
€ 157,43
€ 46,65
€ 69,97
 
     
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)  
G43
G44*
G46*
G48
Consult OPD-therapie B (complex)
Therapeutische injectie
Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

€ 117,78
€ 64,14
€ 46,65
€ 116,61

     
b. Beetregistraties  
G10 Niet-standaard beetregistratie € 87,46
     
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  

G11
G12
G13
G14
G15
G16
G20

Scharnierasbepaling
Centrale relatiebepaling
Protrale/laterale bepalingen
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
Voor het behouden van beethoogte
Therapeutische positiebepaling
Beetregistratie intra-oraal

€ 87,46
€ 81,63
€ 58,31
€ 524,77
€ 28,66
€ 29,15
€ 58,31

     
Diversen  
G15
G65*
G69*
G33*
Toeslag voor het behouden van beethoogte
Indirect planmatig inslijpen
Beetbeschermingsplaat
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 29,15
€ 320,69
€ 64,14
€ 58,31
     
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71*
G72
G73*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
Controlebezoek MRA
Reparatie MRA met afdruk
€ 291,54
€ 29,15
€ 46,65

* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.