logo
Menu

Vanaf 28 april 2020: Hervatting reguliere mondzorg en het Coronavirus (SARS-Cov-2)

Wij zullen vanaf dinsdag 28 april de reguliere patiëntenzorg hervatten en zijn blij u weer te kunnen verwelkomen in de praktijk! We verzoeken u om onderstaande informatie goed te lezen.

Uw afspraak

Wij bellen u op om afspraken te herplannen.
In deze tijd kunnen wij onze gebruikelijke agendaplanning niet aanhouden. Alle noodzakelijke maatregelen leiden tot extra benodigde tijd en een andere organisatie. Wij kunnen dit alleen maar doen met inachtneming van alle onderstaande zaken.

Triage

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Daarom zullen bij het maken van de afspraak de volgende vragen gesteld worden:

 • Heeft u nu corona?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM)

Indien u JA antwoord op een van deze vragen zijn wij genoodzaakt uw behandeling uit te stellen. Is er sprake van spoed? Dan behandelen wij u niet in de praktijk, maar kunnen we u verwijzen naar een speciaal daarvoor bestemd centrum, een zgn. Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM).

Verminderde afweer

Hiernaast stellen we de behandelingen nog graag uit bij personen boven de 70 jaar of personen die mogelijk een verminderde afweer hebben. Dit is conform de richtlijn.

Aanvullende maatregelen

Wij werken al jaren conform de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken.
Deze richtlijn behoort internationaal tot één van de meest gedetailleerde en geavanceerd beschreven praktijkrichtlijnen. Dat betekent dat we altijd al geïnvesteerd hebben in vergaande maatregelen ter preventie van besmettingen en de verspreiding ervan.

Om tandheelkundige behandelingen de komende tijd zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen hebben we, in aanvulling op de genoemde richtlijn, nagedacht over een aantal extra maatregelen betreffende onze praktijk en manier van werken.

 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met zeep. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • In de wachtruimte en bij de balie proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
 • Om de ‘contacttijd’ in de praktijk tot een minimum te beperken zullen wij u in principe bellen voor het maken van een vervolgafspraak.   
 • U wordt gevraagd om een begeleidende persoon niet de praktijk te laten betreden. Een uitzondering is mogelijk bij minderjarigen en rolstoelgebruikers.  
 • Het is zaak om zo min mogelijk personen tegelijkertijd in de praktijk te hebben. U wordt verzocht om niet langer dan 5 minuten voor de afspraak te verschijnen. Bij uitloop zullen we u daarom bij binnenkomst vragen om nog even buiten te wachten.
 • Voordat u plaatsneemt in de wachtruimte wordt u gevraagd de mond te spoelen met waterstofperoxide. In de poetsruimte kan gespoeld worden, tandenpoetsen doet u bij voorkeur thuis.
 • Er moet 30 sec gespoeld worden en daarna worden uitgespuwd. Als een deel van de vloeistof wordt ingeslikt heeft dat geen nadelige gevolgen.  
 • In de poetsruimte is handzeep en tissue papier aanwezig.  
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen. Om dit praktisch uitvoerbaar te maken is de wachtkamer in compartimenten verdeeld middels lijnen op de vloer. De literatuur en speelgoed is uit de wachtkamer gehaald.  
 • Gebruik van het toilet is voorlopig in principe niet mogelijk.

Naar en in de behandelkamer

 • Er worden geen handen geschud. Ook ander vriendelijk bedoeld lichamelijk contact is niet gewenst.
 • U wordt opgehaald uit de wachtkamer door de behandelaar of assistente. Deze heeft dan reeds beschermende middelen aangetrokken.
 • Een van de symptomen van Covid-19 is een verhoogde lichaamstemperatuur. Daarom gaan we over op het opmeten van de lichaamstemperatuur met een infra-rood thermometer van alle personen voordat de behandelkamer betreden wordt.
 • Het houden van 1,5m afstand is tijdens de behandeling niet mogelijk. Daarvoor draagt het personeel speciale beschermmiddelen.
 • Wij verzoeken u om niet met uw handen aan uw mond en gezicht te komen.
 • Na afloop van de behandeling zullen wij u mogelijk vragen om een andere uitgang te nemen.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.