logo
Menu

Tarieven & Nota's

Declaraties en betalingen

Hoe te betalen?

U bent bij DSW verzekerd
DSW (aanvullend) verzekerden:

  • Behandelingskosten die geheel binnen uw polis vallen, zullen rechtstreeks door De Tandartsengroep bij de DSW ingediend worden.
  • Voor de behandelkosten die niet gedekt zijn door uw polis, ontvangt u van het factoringbedrijf Infomedics een nota.
  • Voor de behandelingskosten die gedeeltelijk gedekt zijn door uw polis, ontvangt u van het factoringbedrijf Infomedics een nota. Deze nota dient u daarna zelf nog in te dienen bij de DSW om de gedeeltelijke vergoeding te ontvangen.

U bent bij de CZ groep verzekerd
Wij zullen de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen, zodat u deze niet hoeft voor te schieten. Indien u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft, zal na aftrek van het niet vergoede deel uw verzekeraar een restfactuur sturen.

Heeft u geen aanvullende tandheelkundige verzekering, dan ontvangt u een factuur via het factoringbedrijf Infomedics.

U behoort niet tot bovenstaande groep
Het factoringbedrijf Infomedics zal de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen, zodat u deze niet hoeft voor te schieten. Indien u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft, zal na aftrek van het niet vergoede deel Infomedics een restfactuur sturen.

Heeft u geen aanvullende tandheelkundige verzekering, dan ontvangt u de gehele factuur via het factoringbedrijf.

Infomedics

De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn van toepassing op uw behandelingen en kunt u hier nalezen: www.infomedics.nl/wat-zijn-de-betalingsvoorwaarden.

De belangrijkste betalingsvoorwaarde is dat het notabedrag altijd voor de vermelde vervaldatum volledig voldaan dient te zijn. Deze vervaldatum geldt ook als de zorgverzekeraar deze rekening volledig of deels voldoet.

Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinnering waarin u wordt gevraagd de rekening alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics kosten in rekening. Deze kosten worden vastgesteld volgens de Wet Incassokosten (sinds 1 juli 2012). Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de rekening komen in dat geval voor uw rekening.

Is er een reden waardoor de betaling van uw nota in een voorkomend geval niet tijdig kan plaatsvinden, neem dan altijd contact op met Infomedics:

Telefonisch
036 - 20 31 900 (lokaal tarief)
Openingstijden Servicedesk: maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

E-mail
rekening@infomedics.nl

Schriftelijke correspondentie
Infomedics B.V.
Afdeling Servicedesk Patiënten
Postbus 60108
1320 AC Almere

Factoring: Infomedics

Is er een reden waardoor de betaling van uw nota in een voorkomend geval niet tijdig kan plaatsvinden, neem dan altijd contact op met Infomedics:

Telefonisch
036 - 20 31 900 (lokaal tarief)
Openingstijden Servicedesk: maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

E-mail
rekening@infomedics.nl

Schriftelijke correspondentie
Infomedics B.V.
Afdeling Servicedesk Patiënten
Postbus 60108
1320 AC Almere