logo
Menu

Vastgestelde tandartstarieven vanaf 01-01-2020

Tandartstarieven Implantaten (Implantologie)

Code

Beschrijving

Prijs

J97
J98
Overheadkosten implantaten
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€176,13
€ 99,68
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01
J02*
J03*
J05
Initieel onderzoek implantologie
Verlengd onderzoek implantologie
Proefopstelling
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 64,67
€ 99,49
€134,31
€ 44,77
     
b. I Pre-implantologische chirurgie  
J08*
J09*
J10*
J11
J12*
J13*
J07
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
Prepareren donorplaats
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
€ 19,90
€238,77
€149,23
€134,31
€144,26
€ 69,64
Kostprijs
     
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen  
J06
J15*

J17*
J18*
J19
Vrijleggen foramen mentale
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio
of eerste kaakhelft
Aanvullende ophoging bodem bijholte
Ophoging bodem bijholte orthograad
Toeslag esthetische zone
€ 29,85
€ 84,57

€129,34
€ 59,69
€ 64,67
     
c. Implantologische chirurgie  
J20
J28
J23*
J29*
J26
J36
J27
J37
J39
Plaatsen eerste implantaat, per kaak
Plaatsen volgend implantaat, per kaak
Plaatsen eerste Healing Abutment 
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler)
Moeizaam verwijderen implantaat
Verwijderen implantaat
Vervangen eerste implantaat
Vervangen volgend implantaat
Uitvoeren autotransplantaat
€227,33
€94,02
€74,62
€35,32
€164,16
€32,83
€227,33
€94,02
€349,84
     
d. Diversen  
J30
J32*
J33
J34
J35
J87*
Bindweefseltransplantaat, eerste
Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
Kosten implantaat
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
Grondig submucosaal reinigen
Tijdelijk kroon op immediaat geplaatst implantaat

€104,46
€114,41
€319,50
€9,95
€23,32
€258,67

     
e. Mesostructuur  
J40*
J45*
J41*
J42*
J43*
J44*
Twee magneten/drukknoppen
Plaatsen eerste drukknop
Elke volgende magneet, drukknop
Staaf tussen twee implantaten
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€151,57
€119,39
€34,82
€203,95
€64,67
€24,87
     
f. Prothetische behandeling na klikgebit  
J50*
J51*
J52*
J53*
J54*
J55*
J56*
J57
J58
J59
Boven- en onder klikgebit
Onder-klikgebit
Boven-klikgebit
Omvorming klikgebit
Omvorming klikgebit bij staven tussen 2 implantaten
Omvorming klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of 4 implantaten
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten
€512,37
€333,29
€333,29
€99,49
€129,34
€149,23
€174,10
€84,57
€109,44
€134,31
     
g. Nazorg implantologie  
J60
J61
Specifiek consult nazorg implantologie
Uitgebreid consult nazorg implantologie
€54,72
€89,54
     
h. Prothetische nazorg  
J70*
J71*
J72*
J73*
J74*
J75*
J76*
J77*
J78*
Opvullen zonder staafdemontage
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
Reparatie zonder staafdemontage
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
Verwijderen én vervangen drukknop
€139,28
€174,10
€198,98
€223,85
€54,72
€104,46
€129,34
€155,21
€24,87
     
i. Ketenzorg implantologie  
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €506,40


* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.