logo
Menu

Wat kunt u van ons verwachten?

Kwaliteit

De Tandartsengroep kiest ervoor kwalitatief hoogwaardige zorg aan te bieden.

Up-to-date tandheelkundig kennis niveau en ervaring

Alle tandartsen binnen onze praktijk zijn vanzelfsprekend BIG geregistreerd en spreken goed Nederlands. En er is ruime expertise aanwezig. Onze kennis houden we primair op peil omdat we dat belangrijk vinden en met de tijd mee willen gaan. We maken hierbij gebruik van o.a. studiegroepen, bij- en nascholing, intercollegiaal overleg, klinische avonden en vakliteratuur.

Intercollegiaal overleg
Dit houdt in dat complexe gevallen op speciale avonden worden besproken. Tevens wordt een groot deel van de intakes van nieuwe patiënten door twee tandartsen gedaan. Hierdoor is er sprake van een zeer gedegen onderzoek en intercollegiaal overleg.

In huis specialismen
Meerdere specialisaties in huis, zodat een compleet en hoogwaardig aanbod van zorg geleverd kan worden.

Client centered
In het uitoefenen van hun beroep staat u centraal. Dat betekent dat zij u vragen naar uw tandheelkundige klachten en wensen en zich daarvoor inzetten.

Zorg
Het “er zijn” voor mensen, door gastvrij, aandachtig en  betrokken te zijn en goede voorlichting te geven.

Werken in 1 behandelkamer
De praktijk is zodanig georganiseerd dat een tandarts in een behandelkamer werkt met een assistente en receptie ondersteuning. Dit heeft als voordeel (in vergelijking tot praktijken waar een tandarts in meerdere kamers tegelijkertijd werkt) dat het contact met de tandarts persoonlijker is en dat  werkzaamheden in de mond niet gedelegeerd hoeven te worden.

Kundig personeel
Goede assistentie is onontbeerlijk voor goede tandheelkunde. Assistenten binnen de praktijk worden intern en extern geschoold. Tevens zijn er periodieke trainingsdagen om het niveau hoog te houden. De Tandartsengroep is geregistreerd als Calibris erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij bevoegd zijn om leerling-assistenten in onze praktijk op te leiden tot tandartsassistenten. 

Preventief ingesteld
Proberen behandelingen te voorkomen en zijn op gebitsbehoud gefocust.

Cosmetisch ingesteld
Streven ernaar het gebit er zo goed mogelijk uit te laten zien. Dit met behoud van het persoonlijke en natuurlijke karakter - Meer dan tandheelkundige zorg. Er is oog voor het zo comfortabel mogelijk maken tijdens de behandeling er is  een goede insteek bij angstige patiënten.

Kwaliteitsmaterialen
Binnen de praktijk wordt uitsluitend gebruik gemaakt van materialen waarvan gebleken is dat deze langdurig goede resultaten met zich meebrengen.
Bekijk hier de productinformatie...

Strikt hygiëne protocol
Dit houdt in dat er binnen de praktijk een strikt hygiëne protocol is welke nageleefd wordt.

Up to date apparatuur
De Tandartsengroep maakt niet alleen gebruik van de modernste behandelapparatuur, welke periodiek wordt gecontroleerd en onderhouden, ook de nieuwste digitale mogelijkheden worden ten volle benut evenals de behandelmicroscoop bij complexe gevallen.

Indien u een tandheelkundige klacht heeft en voor 9.15 uur belt, bieden wij u altijd een spoedgeval afspraak aan op dezelfde dag.

Goede telefonische bereikbaarheid
Wij zijn altijd telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden. Mochten we onverhoopt toch in gesprek zijn, dan kunt u een boodschap achterlaten en bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Visitaties
De Tandartsengroep hecht veel waarde aan zich ook door externe partijen te laten toetsen. Jaarlijks wordt de praktijk onderworpen aan een audit of een visitatie. De praktijk is recentelijk door de ANT en de KNMT gevisiteerd.

Deskundig personeel

Dentallect: Beter samenwerken, continu leren en kennis delen