logo
Menu

Spoedgevallen

Spoedtandarts in Delft

Uw tandarts heeft met een aantal collega's een spoedgevallendienst georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in geval van nood buiten normale praktijkuren tandheelkundige hulp beschikbaar is. De spoedgevallendienst is doordeweeks na 17:00 en in de weekeinden telefonisch bereikbaar, evenals op algemeen erkende feestdagen.

De spoedgevallendienst is bereikbaar op het telefoonnummer : 015 - 212 22 68. Ook kunt u de dienstdoende tandarts vinden op de website van de spoeddienst. Tevens vindt u op de hoofdpagina van deze website informatie over de huisartsenpost en de dienstdoende apotheker.

U kunt alleen in spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de spoedgevallendienst. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een 'spoedeisende situatie' als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Over pijnklachten die niet spoedeisend zijn kunt u meer informatie vinden door hier te klikken.

Kosten

Een behandeling door een dienstdoende tandarts moet contant worden afgerekend. Er zijn geen pinautomaten aanwezig. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt inleveren bij uw zorgverzekeraar. Deze instantie zorgt voor verdere financiele afwikkeling.

Kosten zullen doorgaans liggen tussen:
Overdag € 30 en € 300,-
Avond/weekend/feestdagen € 70 en € 340,-