logo
Menu

Tanden sealen

Sealen van gebitselementen

Sealen is het afdichten of verzegelen van de groeven (fisuren) en putjes in tanden en/of kiezen. Dit gebeurt met composiet. Deze behandeling wordt uitgevoerd indien er sprake is van diepe en smalle fisuren en putjes.

Deze fisuren en putjes zijn zeer kwetsbaar voor tandplak en op langer termijn voor caviteiten. Meestal wordt er geseald kort nadat de blijvende kies helemaal is doorgebroken. Soms kan het bij volwassene ook zinvol zijn om te sealen.

Bijlagen