logo
Menu

Vastgestelde tandartstarieven vanaf 01-01-2020

Tandartstarieven Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

Deze behandelingen worden binnen onze praktijk uitsluitend uitgevoerd door onze mondhygiënisten. Chirurgische behandelingen worden door de tandartsen uitgevoerd.

Code

Beschrijving

Prijs

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11
T12
T21
T22
T31
T32
T33
T41
T42
T43
T44
T60
T61
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
Beperkt consult parodontale nazorg
Consult parodontale nazorg
Uitgebreid consult parodontale nazorg
Complex consult parodontale nazorg
Evaluatieonderzoek met pocketstatus
Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
€ 154,51
€ 169,09
€ 31,49
€ 23,32
€ 90,38
€ 104,95
€ 46,65
€ 61,22
€ 88,63
€ 117,78
€ 156,85
€ 154,51
€ 169,09
     
Parodontale chirurgie  
T70
T71
T72
T73
T74
T75
T76
Flapoperatie tussen 2 elementen
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)
Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)
Directe post-operatieve zorg, kort
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Tuber- of retromolaarplastiek
€ 189,50
€ 291,54
€ 349,84
€ 58,31
€ 156,85
€ 151,60
€ 72,99
     
b.
 
Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80
T81
T82
T83
Tandvleestransplantaat
Tuber- of retromolaarplastiek
Tandvleescorrectie, per element
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
€ 125,36
€ 102,04
€ 55,39
€ 145,77
     
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84*
T85*


T86
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting,
gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant
(één zesde deel), per element
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 349,84
€ 116,61


€ 189,50
     
Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87
T88
Kroonverlenging per element
Kroonverlenging per sextant
€ 189,50
€ 349,84
     
Directe postoperatieve zorg  
T89
T90
T89 Directe post-operatieve zorg, kort
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
€ 58,31
€ 156,85
     
Diversen  
T91
T92
T93**
T94
T57*
T95*
T96
Pocketregistratie
Parodontiumregistratie
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
Behandeling tandvleesabces
Toepassing lokaal medicament
(Draad)Spalk
Uitgebreide voedingsanalyse
€ 34,98
€ 69,97
€ 40,82
€ 78,71
€ 62,97
€ 23,32
€ 58,31


* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Zie bijlage