logo
Menu

Vastgestelde tandartstarieven vanaf 01-01-2019

Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek (C)

Code

Beschrijving

Prijs

a. Diagnostisch onderzoek  

C11
C13

Periodieke controle
Probleemgericht consult

€ 21,78
€ 21,78

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  

C22
C28
C29*
C65

Schriftelijke medische anamnese
Uitgebreid onderzoek t.b.v. behandelplan
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per kaak

€ 21,78
€ 103,16
€ 28,66
€ 57,31

c. Toeslagen en diversen  

C80
C84
C85
C86
C87

Mondzorg aan huis
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
Weekendbehandeling
Avondbehandeling
Nachtbehandeling

€ 17,19
€ 45,85
€ 21,78
€ 21,78
€ 21,78

* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.