logo
Menu

Vastgestelde tandartstarieven vanaf 01-01-2020

Tandartstarieven Wortelkanaalbehandelingen (Endodontologie)

De Tandartsengroep maakt indien nodig gebruik van haar eigen behandelmicroscoop. Tevens zal bij kromme en moeilijke kanalen gebruik gemaakt worden van nikkel titanium vijlen. 

Code

Beschrijving

Prijs

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  

E01
E02
E03

Wortelkanaalbehandeling consult
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
Consult na tandheelkundig ongeval

€ 22,16
€ 40,82
€ 32,07

b. Wortelkanaalbehandeling  
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
     
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04
E13
E14
E16
E17
E85
E19
E66
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
Elektronische lengtebepaling
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 47,90
€ 104,95
€ 151,60
€ 198,24
€ 244,89
€ 14,58
€ 17,49
€ 46,65
     
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
Verwijderen van kroon of brug
Moeilijke wortelkanaalopening
Verwijderen van wortelstift
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 34,98
€ 29,15
€ 40,82
€ 29,15
€ 29,15
€ 40,82
€ 29,15
     
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61
E62
E63*
E64
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
Afsluiting van open wortelpunt
€ 81,63
€ 52,48
€ 43,73
€ 46,65
     
Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 58,31
€ 29,15
     
Bleken  
E90
E95
E97*
E98
Inwendig bleken, eerste zitting
Inwendig bleken, elke volgende zitting
Uitwendig bleken per kaak
Materialen voor thuisbleken
€ 46,65
€ 17,49
€ 72,88
Kostprijs
     
Behandeling trauma-element  
E40
E42
E43*
E44
Directe pulpa-overkapping
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
Verwijderen spalk
€ 29,15
€ 11,66
€ 23,32
€ 5,83
     
Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam  € 11,66
     
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31
E32
E33
E34*
E36*
E37
Snij-/ hoektand
Premolaar
Molaar
Aanbrengen retrograde vulling
Het trekken van een element met re-implantatie
Kijkoperatie
€ 116,61
€ 163,26
€ 209,91
€ 23,32
€ 81,63
€ 69,97
     
Gebruik operatiemicroscoop  
E86
 
Gebruik operatiemicroscoop bij
wortelkanaalbehandeling
€ 78,71
 
     
Gebruiksklaar maken praktijkruimte  
E87
 
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor
wortelkanaalbehandeling
€ 58,31
 

* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.